top of page
supproter.jpg

CLASS-D

Podporniki - Simpatizerji

Class - D1               Družinski Člani IPO Class A ali B članov, Študentje Pripravništvo, IPO Podmladek 

Class - D2               Posamezniki

Pogoji za Članstvo:

 • Pravilno izpolnjen spletni obrazec za Class - D

 • Kopija Osebnega Dokumenta

 • Fotografija v digitalni obliki

 • Življenjepis

 • Potrdilo o nekaznovanosti (ne starejše od 3 mesecev)

 • Potrdilo da ni v kazenskem postopeku (ne starejše od 3 mesecev)

 • Referenca IPO Člana Class A ali B (samo za Class D1 ružinske Člane)

 • Odobritev IPO Sekcije oz IPO HQ za pripravništvo (samo za Class D1 Študente)

 • Pisno dovoljenje staršev ali skrbnikov (samo za Class D1 IPO Podmladek)

Članstvo vsebuje:

 • Članstvo 

 • IPO Certifikat o Članstvu

 • IPO Izkaznica

 • 2 IPO Webinar s Preizkusom znanja (po izbiri)

 • Vebilo na Udeležba na IPO Srečanjih in Dogodkih

 • Možnost sodelovanja na Mednarodnih Konferencah (EU, UN, UNODC, UNDSS, NATO, ...)

 • Popusti na IPO Tečaje in Usposabljanja

 • Popusti in Ugodnosti pri IPO Partenrjih ​

 • Možnost napredovanja v Class-B Članstvo

 • Mednarodno Povezovanje

bottom of page