top of page
police slo.jpg

CLASS-A

Aktivni in Upokojeni pripadniki Policije in drugih Državnih Varnostnih Služb

CLASS-A1          Policisti, Vojaški Policisti, Pravosodni Policisti, Občinski Policisti, Finančni Policisti, Cariniki, Vojaki, 

                           Podčastniki, in Častniki, Pripadniki Državnih Varnostnih in Obveševalnih Služb.

CLASS-A2          Državni Tožilci, Sodniki in drugi Državni Uslužbenci s Pooblastili

Obvezni Pogoji za Članstvo:

 • Pravilno izpolnjen spletni obrazec za CLASS-A (A1 ali A2)

 • Kopija Osebnega Dokumenta

 • Fotografija v digitalni obliki

 • Življenjepis

 • Dokazilo o pripadnosti zgoraj nevedenih služb (A1 ali A2)

 • Potrdilo o nekaznovanosti (ne starejše kot 3 mesece in samo za upokojene pripadnike zgoraj navedenih služb)

 • Potrdilo da ne teče kazenski postopek (ne starejše kot 3 mesece in samo za upokojene pripadnike zgoraj navedenih služb)

Neobvezni Pogoji za Članstvo:

 • Certifikati in Diplome o Osposobljenosti (da bi IPO Administrator lažje določil IPO rank za kandidata)

Članstvo vsebuje:

 • Članstvo 

 • IPO Digitalni Certifikat o Članstvu

 • IPO Izkaznica

 • Vabilo na Udelležba na IPO Webinar-jih

 • Vebilo na Udeležba na IPO Srečanjih in Dogodkih

 • Možnost sodelovanja na Mednarodnih Konferencah (EU, UN, UNODC, UNDSS, NATO, ...)

 • Možnost sodelovanja pri IPO Projektih kot Predavatelj ali Inštruktor

 • Popusti na IPO Tečaje in Usposabljanja

 • Popusti in Ugodnosti pri IPO Partenrjih ​

 • Mednarodno Povezovanje 

bottom of page